KJ Project- en Milieumanagement
  Wij zijn een adviesbureau op het gebied van milieu- en projectmanagement.
Wij adviseren bedrijven en overheden op het gebied van projectmanagement, vergunningverlening en -handhaving.

Voorbeelden van projecten zijn:
 • Opstellen van complete vergunningaanvragen (Wm, Wvo en RO) en MER voor m.n. (nuts)bedrijven en begeleiden van procedures bij de bevoegde gezagen;
 • Verzorgen van onderzoeken op het gebied van geluid, water, lucht en bodem;
 • Coördineren en adviseren van handhaving bij Gemeentelijke, Provinciale en Rijksoverheden op het gebied van Milieu en Bodem;
 • Projectmanagement t.b.v. nieuwbouwprojecten (waterzuivering, stortplaatsen e.d.) en sanering bedrijventerreinen.

  Kortom, door onze veelzijdigheid kunnen wij voor zowel bedrijf als overheid als onafhankelijke adviseur optreden.
  Daarnaast werken wij projectmatig samen met andere adviesbureaus zodat uw totale probleem bij ons in goede handen is.

  Heeft u vragen, neem contact met ons op via:
  Telefoonnummer: 06 - 51915581 of
  E-mail: info@kjpm.nl